o nas

Jesteśmy Specjalistami ukierunkowanymi na wyszukiwanie, dobór oraz rekrutację zasobu ludzkiego dla zakładów produkujących żywność.

Od ponad 7 lat wspieramy firmy o zróżnicowanych strukturach: małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w procesach rekrutacyjnych.

Współpracujemy z Właścicielami, Zarządami, Działami HR czy Hiring Managerami – dopasowując się do ich potrzeb w zakresie specyfiki rekrutacji. Dzięki temu dokładnie rozumiemy profil poszukiwanych Kandydatów.

Dotarcie do wyspecjalizowanej kadry Specjalistów, Managerów i stanowisk Zarządczych, nie stanowi dla nas trudności. Dostarczamy naszym klientom Kandydatów z pożądanymi kompetencjami, konkretnym doświadczeniem, specjalistyczną wiedzą z odrębnych sektorów produkcji żywności.

Zróżnicowany tryb produkcji naszych Klientów (dania gotowe, przetwórstwo rybne i mięsne, produkcja sypka, przyprawy, uprawy, przetwórstwo warzyw i owoców, dodatki do żywności) pozwala na szybkie zrozumienie profilu kompetencyjnego odpowiedniego Kandydata.

Narzędzia z jakimi pracują nasi Rekruterzy, wypracowane standardy oraz jakość, którą reprezentujemy w działaniu, pozwalają w krótkim czasie dotrzeć do dopasowanych Kandydatów, co przekłada się na dynamikę w procesie rekrutacyjnym i szybkość naszej reakcji.

Korzystamy z gotowej bazy kandydatów FOODjobs oraz wykorzystujemy skuteczne techniki poszukiwań, aby dostarczyć najlepsze rezultaty dla osiągnięcia celu naszego Klienta.

Najszybsze rekrutacje trwały zaledwie kilka godzin, od informacji o zapotrzebowaniu z zakładu produkującego żywność do podpisania porozumienia z wybranym kandydatem.


Dążenie do doskonałości w obszarach związanych ze wsparciem produkcji żywności pozwala nam docierać do najlepszych kandydatów na rynku pracy, budować mocne relacje i tworzyć realne wartości dla naszych partnerów biznesowych oraz budować zaufanie kandydatów.

Jesteśmy zainteresowani partnerskimi relacjami biznesowymi opartymi na wzajemnym zaufaniu, dobrej komunikacji, oszczędności czasu oraz szybkich reakcjach przy czerpaniu ze wspólnego doświadczenia w ramach dynamicznego rynku pracy.

Idealni kandydaci nie istnieją, dobrze przeprowadzony proces rekrutacyjny jest pierwszym krokiem do efektywnej współpracy.

Wojciech Gidel
Prezes Zarządu FOODjobsScroll to Top