fbpx

Jednymi z najważniejszych czynników gwarantujących bezpieczną i zdrową żywność są higiena i czystość. Zapewnienie konsumentowi żywności o wysokiej jakości z gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego jest podstawą budowania pozycji rynkowej każdego zakładu mięsnego.

 

Aby zapewnić wysoką jakość zdrowotną żywności wszystkie elementy łańcucha żywnościowego muszą być nadzorowane w celu wyszukiwania i eliminacji czynników obniżających jakość zdrowotną, co w konsekwencji pozwala zapewnić bezpieczeństwo żywności. 

Od 1 stycznia 2006 r. w Polsce obowiązują przepisy, które nakładają na przedsiębiorstwa spożywcze (w tym zakłady mięsne) obowiązek stosowania zasad systemu HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points – Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli). Wszystkie zakłady mięsne muszą mieć wdrożony, utrzymywany i doskonalony system oparty na 7 zasadach zawartych w Codex Alimentarius. Powyższy obowiązek regulowany jest Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.), która opiera się m.in. na Rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Idea systemu HACCP sprowadza się do wykrywania i eliminowania zagrożeń w czasie i miejscu ich powstawania, a nie dopiero w produkcie gotowym. Na podstawie szczegółowej analizy procesu produkcyjnego określa się wszystkie możliwe zagrożenia (biologiczne, chemiczne i fizyczne), co jest podstawą do wskazania miejsc, surowców i operacji technologicznych, z którymi mogą wiązać się czynniki zagrażające zdrowiu i które należy nadzorować [Betlejewska 2004; Choroszy i Tereszkiewicz 2013]. System HACCP jest rekomendowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych za pośrednictwem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Organizacji ds. Żywności i Rolnictwa (FAO). Wprowadzenie systemu HACCP poprzedzone jest wdrożeniem zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz Dobrej Praktyki Higienicznej, które obejmują wszystkie aspekty produkcji żywności. 

 

GMP (ang. Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) to działania, które należy podjąć i warunki, które należy spełnić aby produkcja żywności odbywała się w sposób zapewniający właściwą jakość zdrowotną żywności, zgodnie z przeznaczeniem [Urbaniak 2007; Choroszy i Tereszkiewicz 2013].

 

Środki chemiczne używane w przedsiębiorstwie są jednym z czynników wpływających na utrzymanie czystości i higieny. Rozwój firm oferujących środki chemiczne w ostatnich dziesięcioleciach doprowadził do powstania nowoczesnych środków do mycia i dezynfekcji. Powstały preparaty chemiczne dostosowane do specyfiki zakładów spożywczych (w tym zakładów mięsnych) oraz do specyfiki prowadzonych procesów. Nowoczesne środki chemiczne zawierają w swoim składzie substancje dodatkowe obniżające napięcie powierzchniowe, zapobiegające pienieniu się środków myjących czy wręcz przeciwnie, tworzące gęstą i trwałą pianę, inhibitory korozji itp. [źródło: www.tuv.pl].

Skuteczność procesu mycia zależy nie tylko od zastosowania odpowiednich środków myjących, ale również od doboru odpowiedniej metody mycia. Tam gdzie to możliwe zastosowanie mają nowoczesne rozwiązania techniczne np.: automatyczne stacje mycia chemicznego tzw. CIP, centralne stacje mycia pianowego. Do utrzymania czystości dużych powierzchni wykorzystuje się techniki mycia pianowego. Istnieją mobilne urządzenia do nanoszenia piany lub centralne stacje mycia pianowego, gdzie instalacje i stacje robocze rozprowadzone są po całym zakładzie. Tak samo jak w przypadku mycia ręcznego lub w układzie zamkniętym wykorzystuje się tu różne środki myjące, myjąco-dezynfekujące i dezynfekujące [źródło: www.tuv.pl].

 

Czytaj więcej....

Informacje z branży

DOBROWOLNE SYSTEMY ZNAKOWANIA WARTOŚCIĄ ODŻYWCZĄ W EUROPIE - CZĘŚĆ III: DZIAŁANIA FIRM I OCZEKIWANIA KONSUMENTÓW

Pięć największych firm spożywczych na świecie zarzuciło prace nad nowym systemem znakowania żywno...

Więcej

O CZYM MYŚLĄ KONSUMENCI, KIEDY MÓWIĄ O ŻYWNOŚCI ZE ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI?

Według najnowszego raportu „Badanie żywności i zdrowia 2019” Międzynarodowej Rady Informacji o Ży...

Więcej

Kultury starterowe - postęp w technologii przetwarzania żywności

W produkcji żywności coraz częściej wykorzystywane są kultury bakteryjne z dodatkiem kwasu mlekow...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838