fbpx

Do końca publikacji: 2 dni i godzin 18

Miejsce pracy: Koryta / wielkopolskie

 

ANIMEX FOODS jest największą na rynku polską firmą specjalizującą się w produkcji więdlin i mięsa. Jesteśmy właścicielem uznanych marek mięsa i wędlin, takich jak: Krakus, Berliniki, Morliny, Yano, Mazury czy Morlinki.

Aktualnie poszukujemy odpowiedniej osoby, która wesprze Nasz zespół na stanowisku:

 

Stażysta BHP

Miejsce pracy: Koryta gmina Daszyna

Głównym Twoim celem będzie osiągnięcie kompetencji tak, abyś mogła/mógł pełnić w przyszłości rolę pracownika służby bhp w ramach systemu zarządzania opartego na ISO 45001.

 

Ten cel osiągniemy wspólnie poprzez Twoje zaangażowanie i udział w:

 procesach oceny ryzyka i szans w zakresie bhp, oraz tworzeniu na tej podstawie celów i planów działania

  realizacji procesów zarządzania zmianą

 monitorowaniu poziomu bhp

 procesach przekazywania informacji i kształtowania kompetencji pracowników, w tym w szkoleniach bhp

 badaniu wypadków i innych incydentów związanych z bezpieczeństwem pracowników

 codziennych zadaniach operacyjnych działu i doskonaleniu organizacji

 dokumentowaniu informacji w ramach systemu zarządzania BHP wg standardu ISO 45001

 

Jeżeli jesteś przekonany, że chcesz zdobyć i rozwijać ww. kompetencje oraz:

 jesteś studentem lub absolwentem (do 2 lat po ukończeniu studiów) na kierunkach/specjalnościach: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ochrona środowiska lub w kierunkach technicznych

 praca ukierunkowana na terminowe osiąganie konkretnych celów i wyników będzie dla Ciebie motywująca

 jesteś otwarty na nieustanne doskonalenie swoich kompetencji

 potrafisz pracować zarówno w zespole, jak i samodzielnie, jesteś kreatywny i otwarty na zmiany

 znasz  programy MS Office (Word, Excel, Power Point)

 a także znasz język angielski i/lub rosyjski (co będzie dodatkowym Twoim atutem)

 

Oferujemy Tobie:

 rozwój kompetencji w Spółce, należącej do międzynarodowej korporacji, będącej największym producentem mięsa i wędlin na świecie

 bezpieczeństwo ekonomiczne (umowa o pracę)

 dopasowany dla Ciebie program stażu i wsparcie doświadczonego menedżera

 dalsze zatrudnienie i możliwość rozwoju zawodowego po pozytywnym ukończeniu stażu

 szkolenia rozwojowe, w tym coroczne szkolenia/warsztaty dla kadry bhp

komfort pracy w środowisku, w którym przestrzegane są wszelkie standardy prawne i etyczne

Zainteresowanych prosimy o kliknięcie w przycisk APLIKUJ TERAZ!

 

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Morlinach oraz inne Spółki Grupy Smithfield Polska, związane porozumieniem o współadministracji opublikowanego na stronie www.animex.pl moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna o administratorze danych osobowych w procesie rekrutacji.

1.[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych podanych przez osobę przesyłającą dokumenty aplikacyjne są wspólnie spółki Grupy Smithfied Polska związane porozumieniem o współadministracji dalej: Współadministratorzy. Wyciąg z przedmiotowego porozumienia został opublikowany na stronie www.animex.pl oraz www.agriplus.pl (w zakładce „Dane osobowe”). To te podmioty wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych.

·  Współadministratorzy wyznaczyli następujący punkt kontaktowy dla osób, których dane dotyczą: Biuro Ochrony Danych Osobowych Smithfield Polska: ul. Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, adres mailowy: inspektorod@animex.pl oraz inspektorod@agriplus.pl.

·  Współadministratorzy celem bieżącego monitorowania prawidłowego przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołali Inspektora Danych Osobowych, możesz się z nim skontaktować pod adresem, wskazanym powyżej lub elektronicznie wysyłając wiadomość na adres: inspektorod@animex.pl lub inspektorod@agriplus.pl.

2. [Cel] Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

3. [Odbiorcy] Odbiorcami Twoich danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.

4. [Okres przechowywania] Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, jednak nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia innych rekrutacji wymaga odrębnej zgody.

5. [Prawa] Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Ci prawo               w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. [Zautomatyzowane podejmowanie decyzji] Dane osobowe przetwarzane na potrzeby rekrutacji nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

                 8. [Podstawa prawna] Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Animex Foods Sp. z.o.o. Sp. k.

Oddział w Kutnie

Morliny 15

14-100 Ostród

Szczecin, zachodniopomorskie

Animex Foods Sp. z.o.o. Sp. k.

Automatyk

Mięso

Koryta

Animex Foods Sp. z.o.o. Sp. k.

Stażysta BHP

Mięso

Koryta, wielkopolskie

Animex Foods Sp. z.o.o. Sp. k.

Kutno, łódzkie

Animex Foods Sp. z.o.o. Sp. k.

Informacje z branży

Dodatki do żywności – trendy 2020

Produkty pochodzenia roślinnego i produkty funkcjonalne zyskują coraz większą popularność na rynk...

Więcej

Wchodzą w życie europejskie przepisy dotyczące bezpieczniejszej żywności

Przepisy mające na celu unowocześnienie ochrony przed chorobami zwierząt i szkodnikami roślin, a ...

Więcej

Jakie zafałszowania żywności czekają nas w 2020 roku?

Rynek zalewany jest informacjami o kolejnych zafałszowaniach żywności. Wszelkie standardy i histo...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838