fbpx

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

ul. Akademicka 13

20-001 Lublin

81 445 66 22

biuro.rektora@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, kiedy w ramach nowo utworzonego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powołano cztery wydziały: Lekarski, Przyrodniczy, Rolny i Weterynaryjny. Niebawem utworzono Wydział Farmaceutyczny, w 1949 Wydział Prawa, a w 1953 r. Wydział Zootechniczny. W 1950 r. fakultety lekarski i farmaceutyczny zostały wydzielone i utworzono Akademię Lekarską, późniejszą Akademię Medyczną, przemianowaną w 2008 na Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

W 1955 r. na fali tworzenia nowych uczelni wyższych ówczesny rektor UMCS prof. Bohdan Dobrzański dostał nakaz utworzenia z fakultetów rolnego, weterynaryjnego i zootechnicznego odrębnej jednostki naukowo-dydaktycznej i badawczej. Rada Ministrów uchwałą nr 503 z dnia 6 sierpnia 1955 r. powołała Wyższą Szkołę Rolniczą. Jej pierwszym rektorem został prof. Bohdan Dobrzański.

Uczelnia szybko się rozrastała i w roku 1970 powołano 2 kolejne wydziały – Ogrodniczy (od 2010 Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu) i Techniki Rolniczej (od 2003 r. Inżynierii Produkcji). Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano nową nazwę naszej uczelni – odtąd aż do 2008 r. działała pod nazwą Akademia Rolnicza.

Wydział Rolny od 1960 r. został Rolniczym, a od 2007 nosi nazwę Wydział Agrobioinżynierii, Wydział Weterynaryjny w 1991 r. zmienił nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, a Wydział Zootechniczny od roku 1998 przekształcono w Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt. W maju 2005 r. Senat powołał jako szósty Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, a w 2006 r. jako siódmy Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu (dawny Instytut Nauk Rolniczych).

7 lutego 2008 r. Sejm RP przegłosował ustawę o zmianie nazwy niektórych uczelni rolniczych. Po zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta RP została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. Uroczysta zmiana nazwy nastąpiła 17 kwietnia 2008 r.

Wydziały posiadają uprawnienia do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego. Uczelnia zatrudnia ok. 1700 pracowników, w tym ponad 800 nauczycieli akademickich, z których 30 proc. stanowią samodzielni pracownicy naukowi. Badania naukowe prowadzone w laboratoriach i pracowniach uczelni oraz w zakładach i gospodarstwach doświadczalnych w Bezku, Czesławicach, Uhrusku i Felinie stanowią cenny wkład w rozwój nauk rolniczych i weterynaryjnych. Świadczą o tym m.in. duża liczba publikacji pracowników w renomowanych czasopismach naukowych i wydawnictwach, a także wiele patentów.

Nasza uczelnia ma przeszło 64 tysięcy absolwentów. Obecnie młodzież kształci się na kilkudziesięciu kierunkach studiów. Kształcenie odbywa się w systemie trzystopniowym i obejmuje jednolite studia magisterskie (Wydz. Med. Wet.), studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne oraz studia III stopnia – doktoranckie. Na wszystkich typach studiów uniwersytet kształci ok. 10 tys. studentów. 

 

NASZĄ OFERTĘ ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

http://www.up.lublin.pl

 

   

 

   

 

 • Wydział Agrobioinżynierii
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej
 • Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

 

Dorobek naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie owocuje nowoczesnymi rozwiązaniami, nowymi technologiami, patentami.  Znanymi osiągnięciami naukowymi pracowników Uczelni są m.in.:

 • opracowanie i wdrożenie projektu rekultywacji i zagospodarowania pól górniczych zdewastowanych w procesie wydobycia siarki metoda otworową,
 • nowe rasy zwierząt gospodarskich wytworzone lub restaurowane. Są to takie rasy jak kuc feliński, świnia puławska, polska owca nizinna odmiana uhruska, krowa białogrzbieta czy kura polbar - rasy te są regularnie nagradzane na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych,
 • nowe odmiany truskawek,
 • technologie wytwarzania ekologicznej folii biodegradowanej ze skrobi termoplastycznej, materiału opakowaniowego, który jest nie szkodliwy dla środowiska naturalnego.

Przyznane certyfikaty:

 • Certyfikat Dobra Uczelnia Dobra Praca 2016
 • Akredatycja Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej (EAEVE)
 • Certyfikat Uczelnia Odpowiedzialna Społecznie  
 • Certyfikat Uczelnia Liderów 2014
 • II miejsce w rankingu pt. "Innowacyjna uczelnia 2012" tytuł Lubelskiego Lidera Innowacji

 


Notice: Undefined property: jMyItemsViewjMyItem::$itemfirmoffers in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Informacje z branży

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor żywnościowy i rolnictwo – QA wg FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w formie pyt...

Więcej

Koronawirus we Włoszech a bezpieczeństwo żywnościowe

Koronawirus i bezpieczeństwo żywnościowe Północne Włochy są w epicentrum...

Więcej

10 trendów żywnościowych na 2020 rok

Wchodząc w ekscytującą, nową dekadę Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w M&S April Preston wymien...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838