fbpx

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

ul. Księdza Leona Miszewskiego 12/13

80-239 Gdańsk

58 348 82 20

wstih@wstih.pl

www.wstih.pl

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną, jednowydziałową i jednokierunkową wpisaną do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związku Uczelni Niepublicznych pod nr 88. Założycielem jest „Uczelnia” Spółka z o.o. Rektorem Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa od początku jej istnienia jest prof. zw. dr hab. Władysław Włodzimierz Gaworecki.

Obecnie Uczelnia działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu wprowadzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW-3-411-376-06 z dnia 31.08.2006r. i Regulaminu studiów zatwierdzonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSS-4001-39/BW/06 z dnia 30.11.2006r.

Dlaczego warto wybrać WSTiH?

Argumentów jest kilka, najważniejsze jednak z nich to:

WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W GDAŃSKU ROKROCZNIE ZNAJDUJE SIĘ W CZOŁÓWCE UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA TURYSTYKI W PÓŁNOCNE POLSCE (RANKING „WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE” 2010-2015). Rankingi Wiadomości Turystycznych nie są jedynymi, w których WSTiH odnosi tak znaczący sukces. Gdańska uczelnia już wielokrotnie osiągała najwyższe noty w różnego rodzaju rankingach edukacyjnych: branżowych i regionalnych, np. "Rzeczpospolita" i "Perspektywy" oraz "Wprost".

 

 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarswa w Gdańsku na Wydziale Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia oferuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie) oraz studia podyplomowe (roczne) i kursy specjalistyczne.

 

1. STUDIA I STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne)

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA


Specjalności:

 • E-biznes w turystyce
 • Gastronomia i dietetyka
 • Menedżer turystyki wiejskiej
 • Międzynarodowy biznes turystyczny
 • Rekreacja i animacja czasu wolnego
 • Turystyka skandynawska
 • Turystyka uzdrowiskowa, SPA&Wellness
 • Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
 • International Meetings Management - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • Management in the Hospitality Industry - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

2. STUDIA II STOPNIA (stacjonarne i niestacjonarne) 

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA 

Kierunki dyplomowania:

 • Turystyka skandynawska
 • Turystyka zdrowotna z dietetyką
 • Zarządzanie w gospodarce turystycznej
 • International Tourism Management - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
 • Management in the Hospitality Industry - STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM 

 

 

WSTiH LAUREATEM LICZNYCH NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ m.in.:

 • nagroda "Bursztynowy Kompas" w konkursie na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego 2012 w kategorii publikacja naukowa za publikację z Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej 2012 "EURO 2012 Polska - Ukraina. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne"
 • dyplom za NAJLEPSZĄ PROMOCJĘ TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2011 (III miejsce w kategorii publikacja naukowa za Zeszyty Naukowe Międzynarodowego Forum Turystyki Studenckiej na Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 pt. "Turystyka w Europie XXI wieku" i "Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa" pod redakcją prof. nadzw. dr M. Boruszczaka) 
 • Certyfikat „Wiarygodnej Szkoły” nadawany przez Akademickie Centrum Informacyjne rokrocznie od 2006 roku 
 • Certyfikat  "Dobra Uczelnia, dobra praca" 
 • II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip (w kategorii technicznej), który odbył się w Bolonii w 2009 r.
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie kulinarnym "Zgotuj sobie sukces", który odbył się w Warszawie w 2009 r.
 • laureat XVI edycji ogólnopolskiego konkursu "Medal Europejski dla Usług" zorganizowanego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club. Uczelnia została uhonorowana Medalem Europejskim za prowadzenie, na wysokim europejskim poziomie, studiów na kierunku "turystyka i rekreacja" w 2008 r
 • laureat rankingu najzdrowszych polskich przedsiębiorstw "Wehikuły czasu" zorganizowanego przez Gazetę Prawną w 2007 r.
 • wyróżnienie konferencji naukowej WSTiH „Turystyka Biznesowa” w kategorii Wydarzenie Roku w ramach konkursu na najlepszą promocję turystyki województwa pomorskiego w 2007 r.

 

 

 • Eurhodip – The Leading Hotel Schools In Europe
  WSTiH od lipca 2007 r. jest członkiem Zrzeszenia Wiodących Szkół Hotelarskich w Europie EURHODIP – organizacji wspierającej utrzymanie wysokiego poziomu szkolnictwa w dziedzinie hotelarstwa. Członkostwo w tej organizacji pozwala uczelni na dostosowywanie programu nauczania do nieustannie zmieniającego się rynku pracy branży hotelarsko-gastronomicznej poprzez udział kadry dydaktycznej w konferencjach i seminariach organizowanych przez Eurhodip. Umożliwia również naszym studentom udział w projektach, konkursach i programach europejskich oraz zdobycie dyplomu Eurhodip potwierdzającego praktyczne umiejętności uzyskane dzięki odbyciu stażu zagranicznego w branży hotelarskiej. W roku 2009 r. iż dwuosobowy zespół WSTiH zajął II miejsce w finale europejskiego konkursu Eurhodip, który odbył się w dniach na przełomie listopada i grudnia w Bolonii. Zespół startował w kategorii: zaproponowanie innowacyjnego pomysłu dotyczącego programu kolacji powitalnej wraz z doborem dań i napojów, dekoracji i elementów rozrywki. Studenci przedstawiali swój projekt w j. angielskim.

 

 • Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
  Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz na szczeblu Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego, w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

 

 • Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
  Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna działa od 2003 r., zrzesza samorządy, organizacje pozarządowe, LOT-y, uczelnie wyższe i branżę turystyczną. Regionalna Organizacja Turystyczna pełni kluczową rolę w zakresie koordynacji działań  związanych z promocją turystyki w regionie, rozwojem sieci informacji turystycznej, wsparciem rozwoju produktów turystycznych, opracowaniem i wdrożeniem systemu szkoleń dla turystyki i szereg innych przedsięwzięć wymagających koordynacji działań wielu podmiotów.

 

 • Pracodawcy Pomorza
  Pracodawcy Pomorza” to największa i najstarsza organizacja pracodawców działającą na obszarze województwa pomorskiego. Działa od 1991 roku w oparciu o ustawę o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami). Z racji przynależności do Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej posiada status organizacji reprezentatywnej – przez co mamy bezpośredni wpływ na ustawodawstwo w ramach konsultacji społecznych oraz dostęp do funduszy unijnych dedykowanych organizacjom reprezentatywnym. Zrzesza blisko 700 firm o różnym profilu działalności.  W ramach działalności statutowej funkcjonują sekcje branżowe, których celem jest omawianie bieżącej problematyki poszczególnych branż w ramach autonomicznych spotkań sekcji.

 

 • Przewodniczącym sekcji: Sekcja Hotelarstwa i Turystyki jest Henryk J. Lewandowski – Prodziekan WSTiH.

 


Notice: Undefined property: jMyItemsViewjMyItem::$itemfirmoffers in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/users/kompad01/public_html/domains/foodjobs.pl/public_html/components/com_jmyitems/views/jmyitem/tmpl/default.php on line 191

Informacje z branży

Wpływ pandemii koronawirusa na sektor żywnościowy i rolnictwo – QA wg FAO

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała w formie pyt...

Więcej

Koronawirus we Włoszech a bezpieczeństwo żywnościowe

Koronawirus i bezpieczeństwo żywnościowe Północne Włochy są w epicentrum...

Więcej

10 trendów żywnościowych na 2020 rok

Wchodząc w ekscytującą, nową dekadę Dyrektor ds. Rozwoju Produktów w M&S April Preston wymien...

Więcej

Reklama

Schani

Spółka SCHANI w rozumieniu biznesowym zajmuje się usługą outsourcingu pracowniczego. Dzię...

Więcej

CleanAccess

CleanAccess to nowy polski producent akcesoriów do systemów mycia w przemyśle  spożywczym. Został...

Więcej

Salmon Hygiene Polska

Firma Salmon Hygiene Polska dostarcza rozwiązania wpływające na higienę i bezpieczeństwo na obsza...

Więcej

Partnerzy

Dane teleadresowe

Ściegiennego 252

25-116 Kielce

kom: +48 692 464 838

t: +48 41 23 45 090

t: +48 41 23 45 091

w godzinach 8.00 do 16.00

info@foodjobs.pl

Skorzystaj z formularza kontaktowego

+48 692 464 838